FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 13:45 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 13:44 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 13:42 PDF icon ३. गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 13:41 PDF icon २. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 13:39 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विघेयक २०७५ ७४/७५ 07/13/2017 - 13:19 PDF icon विपद.pdf

Pages