FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Procurement of Sanitary Pad 208081 ठेक्काको मुचुलका

८०/८१ 11/26/2023 - 15:42 PDF icon ठेक्का नं १ मुचुलका.pdf

सडक पुर्वाधार कर उठाउने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना ।

८०/८१ 10/05/2023 - 20:21 PDF icon सडक पुर्वाधार कर उठाउने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना.pdf

IEE गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/11/2023 - 16:29 PDF icon IEE गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf

सटर भाडा सम्बन्धमा ।

८०/८१ 08/14/2023 - 10:06

आश्यको सूचना ठेक्का नं २९

०७९।८० 08/11/2023 - 10:45

मुचुल्का २९ २०७९-८०

८०/८१ 07/30/2023 - 14:46 PDF icon Muchulka 123.pdf

Invitation for Bids Ashad 29 2080

०७९।८० 07/14/2023 - 10:59 PDF icon alpdf.pdf, PDF icon suchana ashar 29 2080.pdf

हाटबजार ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।

०७९।८० 07/03/2023 - 14:51 PDF icon हाटबजार ठेक्का सम्बन्धी सूचना.pdf

ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना ।

०७९।८० 07/03/2023 - 12:36 PDF icon Adobe Scan Jul 10, 2023.pdf

सडक पुर्वाधार उठाउने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना रद्ध गरिएको बारेसम्

०७९।८० 07/02/2023 - 14:29

Pages